satmar d.o.o.     pula Mardeganijeva 14,  52100 Pula, tel. 052 506390, fax 052 506390

20 godina projektiranja elektroenergetskih postrojenja i javne rasvjete u Istri

Projektiranje                                                           Naša ponuda

  Osnovna djelatnost poduze桠Satmar d.o.o. je projektiranje elektroenergetskih postrojenja i javne  rasvjete.
  Investitorima nudimo izradu idejnih, glavnih i izvedbenih gra嶩nskih i elektrotehni諩h projekata
:

- 10(20) kV dalekovoda
   Za prora赮 provjesa i monta場ablice koristimo vlastite programe Provjes i Provmat.

- 10(20) kV kabela

   Za izradu posebnih geodetskih podloga mo? ponuditi i geodetsku uslugu s partnerskim geodetskim uredom.

-  distributivnih i industrijskih trafostanica 10(20)/0,4 kV
   Posjedujemo višegodišnje iskustvo na izradi tehni諩h rješenja elektroenergetskih postrojenja.
   
-  distributivnih niskonaponskih nadzemnih i kabelskih mre?>
-  niskonaponskih industrijskih kabelskih mre?> -  niskonaponskih kabelskih mre?tokampova
   
-  javne rasvjete prometnica

   
Posjedujemo višegodišnje iskustvo svjetlotehni諩h prora赮a primjenom modernih programskih alata.
-  rasvjete hala i sportskih terena  (tenis, odbojka, rukomet, mali nogomet, košarka)

-  sun襶ih elektrana
    2005. g.  smo zapo襬i ciklus i do 2010. g.  dostigli prvi cilj strategije tvrtke: upoznavanje tehnologija koje se koriste u
    proizvodnji  elektri讥 energije u sun襶im elektranama.
    Prisustvovali smo seminarima, konferencijama i razmjeni znanja u  zemlji i inozemstvu.
    Posjetili smo više me审rodnih sajmova svjetskog zna衪a i izravno se upoznali s proizvodima  poznatih proizvo? u
    Italiji i Njema諯j.  
    Sudjelovali smo u zradi idejnog i tehnološkog projekta za  potrebe isho宪e prethodnih suglasnosti i lokacijske dozvole
    za sun襶u elektranu snage 0,99 MW.
After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.