satmar d.o.o.     pula Mardeganijeva 14,  52100 Pula, tel. 052 506390, fax 052 506390

20 godina projektiranja elektroenergetskih postrojenja i javne rasvjete u Istri

Projektiranje   
Sunčeve elektrane     podstanica